Nacionalinė moksleivių akademija yra pelno nesiekianti organizacija, todėl mums labai svarbi parama. Kviečiame prisijungti prie Nacionalinę moksleivių akademiją remiančių organizacijų ir asmenų. Drauge ugdykime talentus Lietuvai! 

Skirkite Nacionalinei moksleivių akademijai 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio. Jums tai nieko nekainuos!  

Užpildykite elektroninę formą Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje, nurodydami, jog lėšos skiriamos VšĮ „Nacionalinei moksleivių akademijai“, įmonės kodas – 300628321. 

Pildydami formą FR0512 nurodykite šiuos duomenis:

 • 5 – mokestinis laikotarpis: 2023
 • 6S – uždėkite varnelę
 • E1 – pasirinkite skaičių: 2 (Paramos gavėjas)
 • E2 – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 300628321
 • E3 – įrašykite pavadinimą: VšĮ Nacionalinė moksleivių akademija

Nacionalinė moksleivių akademija užsiima gabių vaikų nuotoliniu mokymu bei kontaktinių sesijų organizavimu. Pastarųjų metu būtinas apgyvendinimo, maitinimo bei tinkamų mokymosi sąlygų užtikrinimas. Šiai veiklai skiriama parama yra visados sveikintina, nes užtikrina, kad galėsime aprūpinti mokinius ir suteikti visas reikiamas sąlygas jų tobulėjimui. 

Mūsų didžiausias turtas ir pažangos prielaida yra žmogus, todėl gabių vaikų puoselėjimas dabar reiškia investiciją į ateitį. Būtina investuoti į tuos, kurie kurs, valdys verslus ir šalį bei garsins ją savais darbais, išradimais. Bendras NMA veiklos rėmimas užtikrina, jog sklandžiai vyks nuotolinis mokymas, o sesijų metu moksleiviai gaus visas reikiamas sąlygas. 

Prašome su mumis susisiekti:

 • el. paštu info@nmakademija.lt,
 • telefonu +370 683 04646,
 • paramą pervesti į žemiau nurodytą banko sąskaitą.

Mūsų rekvizitai:

Viešoji įstaiga Nacionalinė moksleivių akademija
Įstaigos kodas: 300628321
Registracijos adresas: Rimvydo g. 18–44, LT–50242 Kaunas
Sąskaitos numeris: LT13 7300 0100 9898 8225, AB „Swedbank“
PVM mokėtojo kodas: Ne PVM mokėtojas

Įmonė ar asmuo, pagal savo interesus gali tikslingai  paremti vieną iš NMA veiklų. 

Nacionalinės moksleivių akademijos veikla susideda iš kelių dalių: nuotolinio mokymo ir sesijų. Taip pat mokiniai mokosi vienoje iš 8 sekcijų (fizikos ir nanotechnoloijų, biochemijos,  chemijos, ekonomikos, informatikos, lietuvių filologijos, matematikos ir muzikos). 

Kiekvienai dalykinei sekcijai akademijoje vadovauja savo srities aukščiausios kompetencijos pedagogai. Jie organizuoja nuotolinių užduočių rengimą, moksleivių konsultavimą, kuria užduotis, ieško dėstytojų sesijoms bei moksleivių pasirengimui respublikiniams ir tarptautiniams konkursams. 

Paremdami vieną sekciją, užtikrinate, jog ne tik pasirinktos sekcijos mokymasis ir veikla vystysis sklandžiai, bet bus galima skirti daugiau lėšų ir kitoms sekcijoms arba sesijos pagrindinių poreikių visapusiškam išpildymui. 

Prašome su mumis susisiekti:

 • el. paštu info@nmakademija.lt,
 • telefonu +370 683 04646,
 • paramą pervesti į žemiau nurodytą banko sąskaitą.

Mūsų rekvizitai:

Viešoji įstaiga Nacionalinė moksleivių akademija
Įstaigos kodas: 300628321
Registracijos adresas: Rimvydo g. 18–44, LT–50242 Kaunas
Sąskaitos numeris: LT13 7300 0100 9898 8225, AB „Swedbank“
PVM mokėtojo kodas: Ne PVM mokėtojas

Į Nacionalinės moksleivių akademijos sesijas atrenkami ir geriausi muzikai. Skatindami mokinių ugdymą Nacionalinės moksleivių akademijos muzikos sekcijoje siekiame keleto tikslų: 

 • Muzikai gabių moksleivių profesinio meistriškumo tobulinimo, kviečiant geriausius profesionalus jų pamokoms. 
 • Muzikalių moksleivių bendravimo su kitose sekcijose besimokančiais moksleiviais, ugdant jų toleranciją, pilietiškumą, lyderystę, komunikacijos įgūdžius. 
 • Muzikai gabių moksleivių  dalyvavimo bendruose projektuose (NMA choras, koncertai, spektakliai), kur lavinamas kitų moksleivių muzikinis skonis. 

Sesijų metu muzikai, kartu su dėstytojais, paruošia profesionaliosios muzikos programą koncertui. Moksleiviai turi kontaktines paskaitas su dėstytojais, jiems reikalingos auditorijos repeticijoms. Didžiausia problema tampa patalpų nuoma. Tam ir būtų skiriamos lėšos. 

Prašome su mumis susisiekti:

 • el. paštu info@nmakademija.lt,
 • telefonu +370 683 04646,
 • paramą pervesti į žemiau nurodytą banko sąskaitą.

Mūsų rekvizitai:

Viešoji įstaiga Nacionalinė moksleivių akademija
Įstaigos kodas: 300628321
Registracijos adresas: Rimvydo g. 18–44, LT–50242 Kaunas
Sąskaitos numeris: LT13 7300 0100 9898 8225, AB „Swedbank“
PVM mokėtojo kodas: Ne PVM mokėtojas

Nacionalinėje moksleivių akademijoje mokosi nemažai vaikų iš mažesnių regionų, miestelių ir kaimų. Mažesnėse teritorijose lengviau pastebėti gabius moksleivius, kuriems galima padėti aktyviai tobulėti. 

Siūlome galimybę sėkmingai dirbančioms įmonėms paremti gabiausius savo regiono moksleivius, apmokant jų studijas Nacionalinėje moksleivių akademijoje bei dalyvavimą sesijose.  Kiekvieną semestrą mokslas NMA kainuoja 135-180 eurų (kaina priklauso nuo atitinkamai sekcijai parengtų užduočių skaičiaus).  

Tokia, kad ir nedidelė parama, gali labai padėti gabiam, jaunam bendruomenės nariui pasiekti užsibrėžtų tikslų, gauti užduotis ir konsultacijas iš pasirinktos sekcijos profesionalų. 

Prašome su mumis susisiekti:

 • el. paštu info@nmakademija.lt,
 • telefonu +370 683 04646,
 • paramą pervesti į žemiau nurodytą banko sąskaitą.

Mūsų rekvizitai:

Viešoji įstaiga Nacionalinė moksleivių akademija
Įstaigos kodas: 300628321
Registracijos adresas: Rimvydo g. 18–44, LT–50242 Kaunas
Sąskaitos numeris: LT13 7300 0100 9898 8225, AB „Swedbank“
PVM mokėtojo kodas: Ne PVM mokėtojas

Sudaroma galimybė pasirinktinai remti vieną ar keletą mokinių, apmokant jų studijas Nacionalinėje moksleivių akademijoje - nuotolinio mokymo, asmeninio konsultavimo išlaidas, bei dalyvavimą NMA sesijose. Stipendijas galima skirti ir pagal įmonės artimas veiklas (pvz., biochemijos įmonės remia biochemijos sekciją, lazerių specialistai remia fizikus). Galime siūlyti keletą vaikų arba organizuoti konkursą kandidatui išrinkti. 

Prašome su mumis susisiekti:

 • el. paštu info@nmakademija.lt,
 • telefonu +370 683 04646,
 • paramą pervesti į žemiau nurodytą banko sąskaitą.

Mūsų rekvizitai:

Viešoji įstaiga Nacionalinė moksleivių akademija
Įstaigos kodas: 300628321
Registracijos adresas: Rimvydo g. 18–44, LT–50242 Kaunas
Sąskaitos numeris: LT13 7300 0100 9898 8225, AB „Swedbank“
PVM mokėtojo kodas: Ne PVM mokėtojas

Kviečiame mus paremti ir sistemoje aukok.lt. Joje renkame lėšas konkrečiai NMA vasaros sesijoms, taip mažinant sesijos mokestį. Tai ypač svarbu mažiau pasiturinčioms šeimoms. Sistemoje galite skirti net ir labai nedideles, vienkartines sumas. Kiekvienas euras mums yra reikšmingas. 

Daugiau sužinoti apie šį projektą ir jam paaukoti galima paspaudus čia.

NMA priima ir kitą, ne tik piniginę paramą. Mums galite padėti: 

 • prisidedant prie Nacionalinės moksleivių akademijos leidžiamų metodinių priemonių, e-knygų, vadovėlių, vieno dalyko ar tarpdalykinių uždavinynų, reikalingų darbui su ypatingai gabiais vaikais, rengimo ir leidybos; 
 • siūlant profesionalias konsultacijas: metodines, finansų, projektų valdymo ir kt. Organizuojant rėmimo lėšų pritraukimo projektus, organizuojant renginius ir t. t.; 
 • Kompiuterinės įrangos ir kito būtino inventoriaus atnaujinimas; 
 • Galimybė suteikti patalpas sesijoms, renginiams; 
 • Remiant Jūsų gaminama produkcija; 
 • Organizuojant ekskursijas Jūsų įmonėje. 

Prašome su mumis susisiekti:

 • el. paštu info@nmakademija.lt,
 • telefonu +370 683 04646,
 • paramą pervesti į žemiau nurodytą banko sąskaitą.

Mūsų rekvizitai:

Viešoji įstaiga Nacionalinė moksleivių akademija
Įstaigos kodas: 300628321
Registracijos adresas: Rimvydo g. 18–44, LT–50242 Kaunas
Sąskaitos numeris: LT13 7300 0100 9898 8225, AB „Swedbank“
PVM mokėtojo kodas: Ne PVM mokėtojas