Kodėl verta mokytis NMA?

Nacionalinė moksleivių akademija suteikia galimybę pagilinti žinias pasirinktoje srityje, palaikyti kontaktą su profesionaliais dėstytojais ir panašius interesus turinčiais bendraamžiais, taip pat sukuria vienodas galimybes tobulėti visiems gabiems mokiniams.

Prisijungdamas prie NMA, įsitrauki ir į jaunų gabių žmonių grupę, kurie dažnai ateityje sudaro ir akademinę bendruomenę, savo darbais prisideda prie žmonių gyvenimo, mokslo, valstybės augimo procesų. Čia gali susitikti su bendraminčiais.  

Mokslo metai Nacionalinėje moksleivių akademijoje susideda iš 2 semestrų. Vieno semestro kaina priklauso nuo užduočių siuntimo intensyvumo ir sudaro 135 – 180 eurų.  

Dalyvavimas sesijose apmokamas atskirai. NMA rėmėjų dėka mokiniams sesijos kainuoja mažiau – konkreti kaina apskaičiuojama atsižvelgus į surinktos paramos dydį, mokinio akademinį pažangumą bei pasiekimus olimpiadose ir konkursuose.

Priėmimo į Nacionalinę moksleivių akademiją tvarka

  • Pagrindinis priėmimas*

Paskelbiamas pirmąją rugsėjo savaitę ir vyksta iki spalio 7 dienos.

Priimtų mokinių sąrašas patvirtinamas ir kandidatai apie priėmimo rezultatus informuojami spalio 18 dieną.

  • Papildomas priėmimas

Mokinys, kuris demonstruoja atitinkamos sekcijos dalyko aukštus pasiekimus, turi mokytojo rekomendaciją ir įsipareigoja savarankiškai įsisavinti praleisto semestro ar jo dalies nuotolinio mokymo medžiagą, gali kreiptis dėl priėmimo ir kitu laikotarpiu, negu vyksta pagrindinis priėmimas.

Kreiptis info@nmakademija.lt

* Svarbu: mokiniai į Biologijos ir biochemijos sekciją priimami tik pagrindinio priėmimo metu, papildomas priėmimas nevykdomas.

Mokomieji dalykai

matematikos sekcija

matematikos, informatikos ir lietuvių filologijos sekcija.

biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos, informatikos, fizikos, lietuvių filologijos ir matematikos sekcija.

Registracijos tvarka

1.

Užpildyk atitinkamos sekcijos mokinio anketą

2.

Pervesk vienkartinį negrąžinamą 15 eurų registracijos mokestį.

  • Viešoji įstaiga Nacionalinė moksleivių akademija
  • Įstaigos kodas 300628321
  • A/S LT197300010104583271, AB „Swedbank“
  • Paskirtis: už Vardenį Pavardenį, registracijos mokestis
  • Registruojantis į kelias sekcijas vienkartinį registracijos mokestį reikia sumokėti tik vieną kartą

Iki susitikimo Akademijoje!