Kodėl verta mokytis NMA?

Nacionalinė moksleivių akademija suteikia galimybę pagilinti žinias pasirinktoje srityje, palaikyti kontaktą su profesionaliais dėstytojais ir panašius interesus turinčiais bendraamžiais, taip pat sukuria vienodas galimybes tobulėti visiems gabiems mokiniams.

Prisijungdamas prie NMA, įsitrauki ir į jaunų gabių žmonių grupę, kurie dažnai ateityje sudaro ir akademinę bendruomenę, savo darbais prisideda prie žmonių gyvenimo, mokslo, valstybės augimo procesų. Čia gali susitikti su bendraminčiais.  

Mokslo metai Nacionalinėje moksleivių akademijoje susideda iš 2 semestrų. Vieno semestro kaina priklauso nuo užduočių siuntimo intensyvumo ir sudaro 135 – 180 eurų.  

Dalyvavimas sesijose apmokamas atskirai. Komercinė Žiemos sesijos kaina yra 300 eurų, o Vasaros sesijos – 750 eurų. Tačiau NMA rėmėjų dėka mokiniams sesijos kainuoja mažiau – konkreti kaina apskaičiuojama atsižvelgus į surinktos paramos dydį, mokinio akademinį pažangumą bei pasiekimus olimpiadose ir konkursose.

Registracija į Nacionalinę moksleivių akademiją vyksta nuolat.

Priimtų į NMA mokinių sąrašai skelbiami 2 kartus per mokslo metus:

  • Pagrindinis priėmimas*
    Nagrinėjamos anketos užpildytos nuo sausio 16 iki spalio 7 dienos. Priimtų mokinių sąrašas tvirtinamas ir skelbiamas spalio 18 dieną.
  • Papildomas priėmimas
    Nagrinėjamos anketos užpildytos nuo spalio 8 iki sausio 15 dienos. Priimtų mokinių sąrašas tvirtinamas ir skelbiamas sausio 15 dieną.

* Svarbu: mokiniai į Biologijos ir biochemijos sekciją priimami tik pagrindinio priėmimo metu, papildomas priėmimas netaikomas.

Mokomieji dalykai

matematikos sekcija

matematikos, informatikos ir lietuvių filologijos sekcija.

biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos, informatikos, fizikos, lietuvių filologijos ir matematikos sekcija.

Registracijos tvarka

1.

Užpildyk atitinkamos sekcijos mokinio anketą

2.

Pervesk vienkartinį negrąžinamą 15 eurų registracijos mokestį.

  • Viešoji įstaiga Nacionalinė moksleivių akademija
  • Įstaigos kodas 300628321
  • A/S LT197300010104583271, AB „Swedbank“
  • Paskirtis: už Vardenį Pavardenį, registracijos mokestis

Iki susitikimo Akademijoje!