Kodėl verta mokytis NMA?

Nacionalinė moksleivių akademija suteikia: galimybę pagilinti žinias vienoje iš pasirinktų sričių, palaikyti kontaktą su dėstytojais, vienodas galimybes visiems gabiems mokiniams.

Prisijungdamas prie NMA, įsitrauki ir į jaunų gabių žmonių grupę, kurie dažnai ateityje sudaro ir akademinę bendruomenę, savo darbais prisideda prie žmonių gyvenimo, mokslo, valstybės augimo procesų. Čia gali susitikti su bendraminčiais.  

Registracija į Nacionalinę moksleivių akademiją vyksta nuolat.

Priimtų į NMA mokinių sąrašai skelbiami 2 kartus per mokslo metus:

  • Pagrindinis priėmimas
    Nagrinėjamos anketos užpildytos nuo sausio 16 iki spalio 7 dienos. Priimtų mokinių sąrašas tvirtinamas ir skelbiamas spalio 10-15 dienomis.
  • Papildomas priėmimas
    Nagrinėjamos anketos užpildytos nuo spalio 8 iki sausio 15 dienos. Priimtų mokinių sąrašas tvirtinamas ir skelbiamas sausio 15 dieną.

Mokomieji dalykai

matematikos ir informatikos sekcija

matematikos, informatikos ir lietuvių filologijos sekcija.

biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos, informatikos, fizikos ir nanotechnologijų, lietuvių filologijos ir matematikos sekcija.

Registracijos tvarka

1.

Užpildyk atitinkamos sekcijos mokinio anketą

2.

Pervesk vienkartinį negrąžinamą 15 eurų registracijos mokestį.

  • Viešoji įstaiga Nacionalinė moksleivių akademija
  • Įstaigos kodas 300628321
  • A/S LT197300010104583271, AB „Swedbank“
  • Paskirtis: už Vardenį Pavardenį, registracijos mokestis

Iki susitikimo Akademijoje!