Akademijoje nuolat dirba daugiau nei 20 savanorių – tai valdybos nariai, sekcijų vadovai, vadoviukai. Dar daugiau nei 100 įvairių sričių specialistų yra dalyvavę atskiruose projektuose – nemokamai dėstė per sesijas, pagelbėjo su organizaciniais darbais, ruošė pranešimus spaudai, dalinosi patirtimi su NMA komandos nariais ir kt. Esame labai dėkingi šiems žmonėms už tai, kad padeda įgyvendinti NMA idėjas.

Leonas Narkevičius

Direktorius ir Matematikos sekcijos vadovas

Su Nacionaline moksleivių akademija bendradarbiauja nuo pat jos įkūrimo – 2004-ųjų. Vadovauja matematikos sekcijai, o nuo 2012 m. yra akademijos direktorius.

Leonas savo pedagoginę karjerą pradėjo Garliavos 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Vėliau dirbo Kauno 6-ojoje vidurinėje mokykloje, o nuo 1989 m. matematiką dėsto KTU gimnazijoje.
Direktorius save realizuoja dirbdamas su gabiais vaikais ir džiaugiasi galėdamas prisidėti prie jų tobulėjimo.

Natalja Sinicyna

Projektų vadovė

Natalja Sinicyna baigė KTU taikomosios matematikos magistrantūros studijas, įgijo mokytojo kvalifikaciją. Daugiau nei 10 metų yra matematikos mokytoja, NMA užduočių jaunesniems matematikams autorė. Natalja džiaugiasi galimybe dirbti NMA komandoje – ją žavi kilni šios institucijos idėja bei įkvepia bendravimas su talentingais jaunais žmonėmis.

prof. dr. Dainius Vaitiekūnas
Lietuvių filologijos sekcijos vadovas

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vadovas. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete dėsto pasaulio literatūrą ir medijas, semiotiką. 2000 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Diskurso struktūros Broniaus Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai“. Parašė knygas „Pasakojimas B. Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai“ (2004), „Lietuvių literatūra ir reklama“ (2014), metodines priemones studentams „Literatūrinės semiotikos pradmenys“ (2006), „Naujausioji lietuvių poezija“ (2009), dalyvavo rengiant kolektyvinę monografiją  „Vidurio Europos literatūros vertimų istorija“ (2019, pranc. k.), įvairius literatūros vadovėlius mokyklai. Jį pašėlusiai traukia linksma žinių ieškojimo atmosfera, skatinanti kūrybiškumą Nacionalinėje moksleivių akademijoje.  

prof. habil. dr. Eugenijus Butkus
Chemijos sekcijos vadovas

Eugenijus Butkus yra Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesorius, 2003-2013 m. buvo Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas. 2013 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas. Paskelbė per 100 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Vadovavo dešimt apgintų mokslo disertacijų. Yra žurnalo „Open Chemistry“ skyriaus redaktorius ir žurnalo „Chemija“ redkolegijos narys.

Leonas Narkevičius
Informatikos sekcijos vadovas

dr. Aleksas Mazeliauskas
Fizikos sekcijos vadovas

Aleksas Mazeliauskas – 2005-2007 metų NMA alumnas, buvęs vadoviukas, fizikas – teoretikas. Šiuo metu atlieka dalelių ir medžiagos savybių tyrimus sunkiųjų jonų susidūrimų metu Didžiajame hadronų priešpriešinių srautų greitintuve (LHC). Dirba CERN teorinės fizikos departamente.

dr. Daiva Baltriukienė
Biologijos ir biochemijos sekcijos vadovė

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras.

prof. dr. Vytautas Liesionis
Ekonomikos ir vadybos sekcijos vadovas

„Corpus Musicae": Mirga Gražinytė-Tyla, Žilvinas Brazauskas, Natania Hoffman, Robertas Lozinskis, Algirdas Biveinis, Gabrielė Biveinienė
Muzikos sekcijos vadovai