Nacionalinė moksleivių akademija užsiima nuotoliniu mokymu 5-12 klasių mokiniams.

Į matematikos ir informatikos sekcijas mokiniai priimami jau nuo 5 klasės, į lietuvių filologijos sekciją - nuo 7 klasės, o į biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos, fizikos sekcijas - nuo 9 klasės.

Kas yra nuotolinis mokymas?

Tai savarankiškas mokymasis sprendžiant dėstytojo parengtas užduotis ir parama mokantis. Mokytojas yra patarėjas, suteikiantis medžiagą, užduotis ir pagalbą jas atliekant.

Mokomasi asinchroniniu mokymosi metodu, t.y. mokinys ir dėstytojas dirba skirtingu metu, bendraudami „Google Classroom" platforoje ar, reikalui esant, elektroniniu paštu. Tai suteikia sąlygas dirbti nevaržomiems vietos ir laiko bei galimybę mokslą Nacionalinė moksleivių akademijoje suderinti su mokyklos ir kita veikla. 

Pagrindinis mokinio ir dėstytojų bendravimo būdas – „Google Classroom” platforma. Joje pateikiama medžiaga ir užduotys, vertinimai ir komentarai, vedamos online paskaitos (visos vedamos paskaitos yra įrašomos – tai suteikia galimybę peržiūrėti paskaitas mokiniui patogiu laiku, jeigu nėra poreikio užduoti lektoriui konkrečius klausimus. 

Mokslo metai NMA prasideda rugsėjo 1 dieną. Mokiniai gauna po 1–2 užduotis per mėnesį. Užduoties apimtį ir atlikimo laiką numato sekcijos vadovas arba ją rengiantis pedagogas. 

Užduotys vertinamos 10 balų sistema. Pažymių vidurkis nulemia ar mokinys bus pakviestas į sesijas, kuriose dalyvauja kontaktinėse paskaitose.

Kaip naudotis „Google Classroom" platforma?

Mokytojui:

Mokiniui:

Kaip gauti NMA baigimo pažymėjimą?

Baigiantis mokslo metams ir pabaigus NMA nėra egzaminų. NMA baigimo diplome nurodomas nuotolinio mokymo apimtis (valandomis) bei dalyvautų sesijų skaičius.

Biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos, fizikos, informatikos, lietuvių filologijos ir matematikos sekcijų absolventams:

  1. Dalyvavimo NMA ugdymo programoje pažymėjimas. Mokinys ne mažiau kaip dvejus mokymosi NMA metus mokėsi akademijoje nuotoliniu būdu. Atliktų užduočių įvertinimo vidurkis ne mažesnis už 5.
  2. NMA baigimo diplomas. Mokinys dalyvavo ne mažiau kaip dviejose sesijose ir ne mažiau kaip per dvejus mokymosi NMA metus atliktų užduočių vidurkis ne mažesnis už 5.
  3. NMA baigimo diplomas su pagyrimu. Mokinio darbas atitinka 2 punkte nurodytus NMA baigimo diplomo išdavimo kriterijus ir mokinys yra pasiekęs aukštų rezultatų – mokydamasis NMA dalyvavo bent vienoje tarptautinėje olimpiadoje arba užėmė ne mažiau kaip tris prizines vietas respublikinėse dalykinėse olimpiadose, arba bent vieną prizinę vietą Baltijos šalių olimpiadoje.

Pažymėjimai/diplomai išduodami akademikams, kurie baigė 12 klasę (4 gimnazijos klasę) arba 11 klasę (3 gimnazijos klasę) ir atitinka aukščiau nurodytus kriterijus.

Muzikos sekcijos mokiniams:

  • Dalyvavimo sertifikatas. Mokinys dalyvavo vasaros arba žiemos sesijoje.