Nacionalinė moksleivių akademija (NMA) – unikali papildomo ugdymo institucija, skirta mokslui ir muzikai gabiems vaikams.

Nuo 2004 m. NMA ugdymo programas yra baigę daugiau nei 1500 talentingiausių vaikų iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Akademijoje striprinamas Lietuvos intelektinis potencialas, investuojama į gabius ir motyvuotus vaikus. Nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, talentingiems mokiniams sudaromos sąlygos mokytis iš geriausių Lietuvos ir kitų šalių dėstytojų, semtis žinių iš įvairių sričių profesionalų, kultūros, švietimo veikėjų, mokslininkų.

Vizija

tobulėti patiems ir keisti pasaulį

Misija

padėti jauniems žmonėms atskleisti savo potencialą ir visapusiškai jį realizuoti.

Tikslai

  • Sudaryti sąlygas aukštus pasiekimus ar jų potencialą turintiems ir itin gabiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, gyvenamosios vietos, amžiaus, lyties ir kt., rinktis jų poreikius atitinkantį ugdymą – suteikti jiems tokių dalykinių ir asmenybės ugdymo žinių bei įgūdžių, kurių jie neturi galimybės įgyti mokykloje;
  • Sudaryti sąlygas mokiniams mokytis ir bendradarbiauti su aukščiausios kvalifikacijos specialistais toje srityje, į kurią mokiniai gilinasi ir kurioje turi pasiekimų;
  • Užtikrinti švietimo kokybę, gerinant švietimo paslaugų kokybę aukštus pasiekimus ar jų potencialą turintiems ir itin gabiems vaikams;
  • Sumažinti regioninius švietimo sistemos netolygumus (NMA veikla apima visus Lietuvos regionus);
  • Sumažinti skirtumą tarp švietimo paslaugų, teikiamų aukštus pasiekimus turintiems, motyvuotiems ir itin gabiems vaikams Lietuvoje, ir tokių pat paslaugų, teikiamų kitose Europos ir pasaulio šalyse.

NMA ugdo asmenybes Lietuvai!

Kasmet akademijos mokiniai parsiveža medalių iš tarptautinių olimpiadų, iškovoja prizinių vietų respublikinėse olimpiadose ir konkursuose. NMA absolventai studijuoja garsiausiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose: Kembridžo, Oksfordo, Edinburgo, Pjero ir Marijos Kiuri, Šv. Andriaus, Kalifornijos Berklio, Masačiusetso technologijų ir kt. Tačiau jie ir toliau bendradarbiauja su NMA, padėdami augti ir tobulėti gabiems vaikams. Taip baigusieji akademiją ne tik nenutraukia ryšių su Lietuva, bet ir stiprina šalies intelektinį potencialą.