Paremkite NMA ir tiesiogiai prisidėkite prie gabių vaikų ugdymo!

Nacionalinėje moksleivių akademijoje mokosi gabūs, darbštūs ir dideles ambicijas turintys vaikai. Deja, neretu atveju daugelis jų gyvena mažesniuose Lietuvos miesteliuose ar kaimuose, todėl neturi prieigos prie jų lūkesčius ir potencialą atitinkančio ugydymo stipriausiose mokyklose. Tokiems vaikams mokslas NMA tampa pagrindine vieta tobulėti, augti ir mokytis pagal savo gabumus bei protines galimybes.

Be nuotolinio ugdymo, du kartus per metus NMA kviečia darbščiausius iš darbščiausių į edukacines stovyklas. Deja, jos yra gana brangios – siekiant užtikrinti stovyklų kokybę suteikiant mokiniams visokeriopą ugdymą, organizaciniai darbai reikalauja nemažai finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Būtent todėl čia ypač svarbūs tampa rėmėjai.

Parama svarbi tiek iš stambių įmonių, tiek iš pavienių žmonių, prisidedančių prie NMA išlaikymo ir stovyklų organziavimo. Tik kartu galime sukurti talentingiems vaikams ne tik galimybes mokytis ir gauti jų lūkesčius atitinkančių žinių, bet ir sukurti jiems saugią bei visokeriopai palaikančią aplinką, kad NMA bendruomenėje kiekvienas gabus mokinys jaustųsi priimtas ir suprastas.

Artimiausia stovykla – NMA Žiemos sesija 2023 – planuojama jau sausio 2 dieną. Siekiame, kad mokinių gabumus atitinkantis ugdymas būtų prieinamas visiems, todėl tam, kad stovyklos kaina būtų kaip įmanoma mažesnė, kviečiame visus prisidėti finansine parama aukok.lt projekte „Talentingi vaikai – mūsų ateitis”.