Darbą NMA pradeda naujas Chemijos sekcijos vadovas!

Nuo pat Nacionalinės moksleivių akademijos įkūrimo, NMA Chemijos sekcijai vadovavo prof. habil. dr. Eugenijus Butkus – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesorius, 2003-2013 m. buvęs Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas. 2013 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas. Prof. habil. dr. E. Butkus yra paskelbęs per 100 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose, vadovavo dešimt apgintų mokslo disertacijų. Profesoriaus indėlis į NMA taip pat neabejotinas – per daugiau nei 15 metų vadovavimo NMA Chemijos sekcijai, čia užaugo ne viena stiprių olimpiadininkų, o vėliau – ir mokslininkų karta.

Vienas iš tokių auklėtinių – Einaras Sipavičius. Einaras mokėsi Nacionalinėje moksleivių akademijoje būtent Chemijos sekcijoje, vėliau, jau studijuodamas Vilniaus universitete, tapo NMA vadoviuku bei Chemijos sekcijos dėstytoju. Šiuo metu Einaras Sipavičius tęsia savo doktorantūros studijas Vilniaus universitete ir… perima prof. habil. dr. E. Butkaus pareigas bei tampa NMA Chemijos sekcijos vadovu!

Džiaugiamės, jog Nacionalinėje moksleivių akademijoje puoselėjamas toks ryšys ir ilgametės tradicijos. Prof. habil. dr. Eugenijui Butkui tariame didžiausią ačiū už neįkainojama indėlį į Lietuvos talentų ugdymą, o Einarui Sipavičiui linkime sėkmės, naujų idėjų ir, žinoma, uolių bei meile chemijai degančių akademikų!